• Ngành giáo dục Thạch Thành: Hiệu quả từ cuộc vận động lớn

    Ngày đăng: 05/10/2016
    (THO) - Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Thạch Thành đã... chi tiết
  • Ngành giáo dục Thạch Thành: Hiệu quả từ hai cuộc vận động lớn

    Ngày đăng: 05/10/2016
    (THO) - Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Thạch Thành đã... chi tiết

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO