Trưởng phòng và các phó trưởng phòng(24/10/2009)

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Địa chỉ email

  1

  Phí Trọng Quang

  Trưởng Phòng

   

  2

  Tô Trọng Vượng

  Phó Trưởng phòng

   

  3

  Cao Thị Kim Quy

  Phó Trưởng phòng

   

       

   

  Chủ tịch công đoàn GD huyện(24/10/2009)

  Họ tên

  Chức vụ

  Địa chỉ email

  Nguyễn Văn Tiếp

  Chủ tịch CĐ

  cddonghung@thaibinh.edu.vn

  Chuyên viên - cán bộ phòng(24/10/2009)

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Địa chỉ email

  1      

  Lê Thị Diễm Phương

  Chuyên viên

  thdonghung@thaibinh.edu.vn

  2      

  Phạm Thị Hồng Toan

  Chuyên viên

   

  mndonghung@thaibinh.edu.vn

  3 Mai Kiên Cường Cán bộ    

  4      

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  Chuyên viên

   

   

  5

  Nguyễn Văn Trìu

  Chuyên viên

  thcsdonghung@thaibinh.edu.vn

  6    

  Đinh Tiến Việt

  Cán bộ

   

  7

  Nguyễn Đức Thành

  Cán bộ

  csvctbdh@thaibinh.edu.vn

  Bùi Thị Ánh Tuyết

  Cán bộ

  ktdonghung@thaibinh.edu.vn

  Nguyễn Đức Nam

  Cán bộ

  vpdonghung@thaibinh.edu.vn

  10

  Trần Văn Nam

  Cán bộ

   

  11

  Phí Đức Khởi

  Chuyên viên

   

  12

  Cao Gia Tuấn

  Cán bộ

  thanhtradh@thaibinh.edu.vn,

  Trưởng phòng và các phó trưởng phòng(24/10/2009)

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Địa chỉ email

  1

  Phí Trọng Quang

  Trưởng Phòng

   

  2

  Tô Trọng Vượng

  Phó Trưởng phòng

   

  3

  Cao Thị Kim Quy

  Phó Trưởng phòng

   

       

   

  Chủ tịch công đoàn GD huyện(24/10/2009)

  Họ tên

  Chức vụ

  Địa chỉ email

  Nguyễn Văn Tiếp

  Chủ tịch CĐ

  cddonghung@thaibinh.edu.vn

  Chuyên viên - cán bộ phòng(24/10/2009)

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Địa chỉ email

  1      

  Lê Thị Diễm Phương

  Chuyên viên

  thdonghung@thaibinh.edu.vn

  2      

  Phạm Thị Hồng Toan

  Chuyên viên

   

  mndonghung@thaibinh.edu.vn

  3 Mai Kiên Cường Cán bộ    

  4      

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  Chuyên viên

   

   

  5

  Nguyễn Văn Trìu

  Chuyên viên

  thcsdonghung@thaibinh.edu.vn

  6    

  Đinh Tiến Việt

  Cán bộ

   

  7

  Nguyễn Đức Thành

  Cán bộ

  csvctbdh@thaibinh.edu.vn

  Bùi Thị Ánh Tuyết

  Cán bộ

  ktdonghung@thaibinh.edu.vn

  Nguyễn Đức Nam

  Cán bộ

  vpdonghung@thaibinh.edu.vn

  10

  Trần Văn Nam

  Cán bộ

   

  11

  Phí Đức Khởi

  Chuyên viên

   

  12

  Cao Gia Tuấn

  Cán bộ

  thanhtradh@thaibinh.edu.vn,

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO