Công tác kiểm tra

Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

Đăng ngày: 11/10/2016
Thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2015-2016 . Ban giám hiệu trường TH Tràng Cát đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giáo viên nhân viên theo đúng công văn quy định.

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO